متوسط قیمت برای گوشی‌ها HTC

HTC 10 Evo 1085-760x400

قیمت انواع مدل‌های گوشی HTC در بازار ایران

به گزارش کلیک، قیمت گوشی‌های HTC به شرح زیر است...

 

قیمت (ریال) مدل گوشی
۱,۰۰۰,۰۰۰HTC Desire 10 Lifestyle
۱,۳۲۰,۰۰۰HTC Desire 10 Pro
۱,۷۰۰,۰۰۰HTC 10
۱,۳۷۰,۰۰۰HTC 10 Lifestyle
۸۶۰,۰۰۰HTC One S9
۱,۰۵۰,۰۰۰HTC One X9
۹۶۰,۰۰۰HTC One ME
۱,۲۲۰,۰۰۰HTC One A9 – 16
۱,۴۳۰,۰۰۰HTC One A9 – 32
۹۴۰,۰۰۰HTC One M9s
HTC One M9
۱,۳۰۰,۰۰۰HTC One +M9 – 16
۱,۴۵۰,۰۰۰HTC One +M9 – 32
۱,۵۵۰,۰۰۰HTC One M9+ Supereme Camera
۱,۰۵۰,۰۰۰HTC One E9+
HTC One E9S Dual Sim
HTC Butterfly 3
۵۲۰,۰۰۰HTC Desire 530
۵۰۰,۰۰۰+HTC Desire 626G
۶۳۰,۰۰۰HTC Desire 628
۶۲۰,۰۰۰HTC Desire 630