سیستم مالی

 accounting-header

گستردگی کارهای تجاری و پراکندگی دفاتر و مراکز مربوط به یک سازمان و نیاز به اطلاعات حسابداری به صورت تجمیعی که در زمان مناسب و بدون صرف زمان زیاد در دسترس مدیران و تصمیم گیرندگان سازمان قرار گیرد یکی از الزامات سازمانهای امروزی است . سازمانهای امروزی که به دلیل گستردگی جوامع جهت نفوذ در بازارهای متنوع برای کسب فروش و سود بیشتر نیازمند وجود دفاتر و مراکز فروش در مناطق مختلف میباشد .

که این موضوع مشکلاتی را نیز جهت جمع آوری اطلاعات حسابداری در زمان مناسب و کنترل عملکرد مدیریت و کارکنان این مراکز را نیز در بر دارد . همچنین با پیشرفت سبکهای برنامه نویسی و وجود امکانات بیشتر برای کاربران در سیستمهایی که تحت وب طراحی و نوشته شده اند ، شرکت مهرانفو با هدف حل مشکلات سازمانهای غیر متمرکز و استفاده از امکانات برنامه های تحت وب برای مدیران و استفاده کنندگان کلیه سازمانها اقدام به طراحی برنامه حسابداری تحت وب نموده است .

 

main-banner

این سیستم با بررسی کارشناسان حسابداری از مشکلات سازمانها و با بهره گیری از تجربیات مدیران مالی شرکتها و انتقال مشکلات مطرح شده به کارشناسان تولید طراحی و آماده بهره برداری در سازمانها شده است .  سیستم حسابداری مهرانفو با درنظر گرفتن راحتی کار برای کاربران ، سطوح تفصیلی نامحدود ، گزارشات متنوع و قابل استفاده برای مدیریت حتی بر روی موبایل و تبلت طراحی شده است .